Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Ročník 2020

Ročník 2020

"ÚSES - zelená páteř krajiny" - 9. -10. září 2020

 

KAZDA, P.:, Města a obce sází budoucnost

OKÉNKA, A.: Zeleň v obci Nová Lhota

JAHN, Z.: Zkušenosti z SPÚ Nymburk

SAKTOROVÁ,D., VINKLÁRKOVA, B.: Plán ÚSES z pohledu Krajského úřadu, ÚP 

KYRIÁN, R.: Plán ÚSES z pohledu ORP, OPK

JELÍNEK, B.: Aktualita o výzkumném projektu TAČR na LDF MENDELU - Funkčnost územního systému ekologické stability a její perspektiva v podmínkách globální změny klimatu.

LACINA, D.: Plán MÚSES - výběrová řízení - podivnosti

NOVOTNÝ, M.: Plán ÚSES z pohledu projektanta

KOCIÁN, J: Zeleň v obci Nová Lhota