Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Ročník 2019

Ročník 2019

"ÚSES - zelená páteř krajiny" - 11.-12.září 2019
 

DUJKA P.: Využití typu aktuální vegetace jako východisko k hodnocení změn ekologické stability v území 

GIRGL M., PSOTOVÁ H.: Urbánní ÚSES Zlín – regenerace zelené páteře 

HORVÁTHOVÁ.: Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech

LACINA D.: Interakční prvky ÚSES jako součást zelené infrastruktury  

SKOKANOVÁ H, SLACH T.: ÚSES a ZI z pohledu výzkumu středoevropských krajin

STANDARDY AOPK - ÚSES

STANDARD ÚSES - koncept

VOŽENÍLKOVÁ E.: ÚSES a Zelená infrastruktura z pohledu MŽP

WIRTH K.: Zelená infrastruktura a ÚSES z pohledu resortu MMR