Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Ročník 2018

Ročník 2018

"ÚSES - zelená páteř krajiny" - 6.-7. září 2018


DUJKA P.: Úprava převodního klíče souboru lesních typů (SLT) na skupiny typu geobiocénu (STG)

GLOS J.: K čemu by nám mohl sloužit IS ÚSES

HÁJEK M.: Realizace lokálního biocentra na severním Plzeňsku, problém, postřehy a zkušenosti se zakládáním chybějících skladebných částí ÚSES

KOCIÁN J.: Vymezování ÚSES na území města Prahy

KOVÁŘ M.: Zamyšlení nad současnými možnostmi tvorby a naplňování jednotné databáze realizovaných prvků ÚSES

LACINA D.: Zelená infrastruktura - příležitost pro rehabilitaci interakčních prvků?