Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Ročník 2015

Ročník 2015

"ÚSES - zelená páteř krajiny" - 3.-4. září 2015


BUČEK A., ČERNUŠÁKOVÁ L.: Význam informací o nově založených prvcích ÚSES

DOUBRAVA D., MARTÉNEK J.: Vymezení ÚSES v návrzích komplexních pozemkových úprav, co konkrétně to znamená?

FILIPPOVOVÁ J., LÉTAL A.: Vývoj vybraných ekosystémových služeb Lipeňského Záhoří zkoumaný v letech 2013-2015

HORVÁTH M., POŠTULKA Z.: Harmonizace funkčního využití lužního lesa založeného na orné půdě

JELÍNEK B., ÚRADNÍČEK L.: Možné posouzení škod vzniklých nelegální těžbou v prvcích ÚSES

KOVÁŘ M.: Standardy péče o přírodu a krajinu - Standardy ÚSES

KYSELKA I.: Krajina v územních plánech a pozemkových úpravách - informace o nových metodikách Ústavu územního rozvoje

ROM J. : Problematika nově realizovaných prvků ÚSES lesního charakteru v převážně bezlesé krajině - kompromisní řešení na příkladu Hrnčířských luk

ŠTĚPÁNKOVÁ P.: ÚSES v systému KPÚ