Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Ročník 2013

Ročník 2013


"ÚSES - zelená páteř krajiny" - 5.-6. září 2013


BLAHOŇOVSKÁ E., MIKŠÍKOVÁ B.: Správa ÚSES na území města Brna 2012/2013

BLAHOŇOVSKÁ E., MIKŠÍKOVÁ B.: Územní systém ekologické stability v pozemkových úpravách z pohledu obce

BUČEK A.: ÚSES a tvorba přírodní infrastruktury v kulturní krajině

DIVIAKOVÁ A.: Biotické komplexy v ÚSES a príklad ich účelových hodnotení

DOUBRAVA D., MARTÉNEK J.: Očekávatelný vývoj pozice ÚSES v plánech společných zařízení pozemkových úprav

FEJFAR M.: Problémy s vymezováním ÚSES v centru hl. m. Prahy

GLOS J.: ÚSES v ÚAP krajů a obcí rozšířenou působností

JELÍNEK B., ÚRADNÍČEK L.: Stav vybraných biokoridorů 20 let od založení

KASALICKÝ I.: Další nové impulzy pro ÚSES 

KOCIÁN J.: Řešení územního systému ekologické stability v pozemkové úpravě - formalita nebo zásadní záležitost?

MACKOVIČ V. : Má se změnit vymezování ÚSES v územně plánovacích dokumentacích?

VODOVÁ L.: Fungování lokálního biokoridoru na příkladu toku řeky Brtnice