Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Ročník 2012

Ročník 2012


"ÚSES - zelená páteř krajiny" - 6.-7. září 2012


BLAHOŇOVSKÁ E., MIKŠÍKOVÁ B.: Správa ÚSES na území města Brna 2011/2012

BUČEK A., DROBILOVÁ L.: Geobiocenologická databáze nově založených biocenter a biokoridorů

CULEK M., VEČEŘA M., SLACH T.: Vybrané poznatky z vývoje biokoridorů na jižní Moravě

DIVIAKOVÁ A.: ÚSES v jednom z nástrojov integrovaného manažementu krajiny - v pozemkových úpravách

JELÍNEK B., ÚRADNÍČEK L.: Zkušenosti a poučení z dosavadní realizace ÚSES

KASALICKÝ I.: Potřebujeme nový přístup ke krajině

KOCIÁN J.: Stanovení podmínek a úkolů v zásadách územního rozvoje pro zpřesnění vymezení územního systému ekologické stability v územních plánech

KOVÁŘ M. : ÚSES na lesních pozemcích

MACHAR I.: Obnova říčního systému geobiocenóz lužních lesů v nadregionálním biocentru ÚSES u Chomutova (okres Olomouc)