Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | 2004

2004

"ÚSES - zelená páteř krajiny" - 6.-7. září 2004


Buček A. (MZLU Brno): Soustava Natura 2000 a ekologická síť

Buček A., Maděra P., Packová P. (MZLU Brno): Stav a vývoj nadregionálního biokoridoru vybudovaného ve střední nádrži VD Nové Mlýny

Friedl M. (MZLU Brno): Kostra ekologické stability v geobiocenologické databázi

Glos J., Kocián J. (AGERIS s.r.o. Brno): Dokumentace ÚSES – základ informačního systému

Glos J., Kocián J. (AGERIS s.r.o. Brno): Informační systém ÚSES – základní principy

Glos P. (MU Brno): Mapové služby - jak na ně (možnosti využití různých klientů mapových služeb)

Hiess J. (KrÚ Vysočina, Jihlava): Geodatabáze ÚSES pro praxi veřejné správy na Vysočině v r. 2004

Hrabec J., Skrášek I., Jandurová R., Psotová H. (KrÚ Zlín, Arvita Otrokovice): Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje

Jelínek B., Tvrdoňová M. (AGERIS, s.r.o.): Realizace ÚSES – vybrané problémy

Kocián J. (AGERIS s.r.o. Brno): Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje

Kuda F. (VŠB-TU Ostrava): ÚSES jako součást syntézy ÚPN VÚC na území Moravskoslezského kraje

Kyselka M. (VŠB-TU Ostrava): Green belts a další předchůdci ÚSES

Macků J. (ÚHÚL Brandýs nad Labem): Les jako nositel ekologické stability krajiny

Matuška P. (AOPK ČR Brno): Naplňování datových sad IS ÚSES

Petrová A. (AOPK ČR Brno): Informační systém ÚSES – projekt VaV

Tichá M. (MZLU Brno): Management péče o lokální biocentrum Hráza Kroměříž