Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Diskuzní fórum Metodiky ÚSES

Diskuzní fórum Metodiky ÚSES

Všechny obdržené relevantní připomínky budou zpracovatelem metodiky i věcným garantem projektu na Ministerstvu životního prostředí pečlivě zváženy. O jejich případném využití a uplatnění v metodice bude rozhodnuto po dohodě zadavatele s řešitelem, resp. oponentem.

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali srozumitelné formulaci připomínky, námětu či doporučení, a za Váš zájem o kvalitně metodicky podložené vytváření ÚSES.

Odkaz na diskuzní fórum