Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Teorie ÚSES

Teorie ÚSES

Jedním ze základních teoretických východisek metodiky je text teorie ÚSES - viz odkaz. Zveřejněný text je přepisem textu autorů Jiřího Löwa a A. Bučka „Návod na navrhování územních systémů ekologické stability krajiny“ (podniková metodika Agroprojekt z roku 1988, který byl a je teoretickým východiskem legislativně zakotveného nástroje ochrany a obnovy ekologické stability krajiny.

 

 

Odkaz na Návod navrhování ÚSES