Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Řešitel projektu

Řešitel projektu

AGERIS, s.r.o. + Bínová Ludmila, Společnost pro životní prostředí spol. s r.o.

Řešitelský tým:

  • RNDr. Josef Glos
  • Ing. Ludmila Bínová
  • RNDr. Martin Culek
  • RNDr. Jiří Kocián
  • Ing. Darek Lacina
  • Ing. Martin Novotný
  • Ing. Eliška Zimová