Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Otevřené pracovní setkání 2018

Otevřené pracovní setkání 2018

Připravili jsme pro Vás kromě přednášek a exkurze také otevřené pracovní setkání projektantů, pracovníků státní správy, škol a výzkumných institucí.

 Navrhovaná témata k diskusi

  • Zadávání plánů ÚSES
  • Výzkum v oblasti ÚSES
  • Autorizace ÚSES

    Náměty na další témata k diskuzi můžete zveřejnit na diskuzním fóru těchto webových stránek,

nebo je zasílejte prosím na e-mail josef.glos@ageris.cz

 

Pracovní setkání proběhne den před samotným seminářem „ÚSES – zelená páteř krajiny“

ve středu 5. 9. 2018 13:00-17:00 - v bloku B (Mendelova univerzita v Brně) - číslo posluchárny bude upřesněno s ohledem na počet zájemců

 Přihlášení, účastnický poplatek

Účast na pracovním setkání není podmíněna účastí na semináři ani zaplacením vložného. Při souběžné účasti na semináři vyznačte, prosím, svůj zájem na přihlášce.

Máte-li zájem o účast pouze na pracovním setkání, sdělte nám tuto skutečnost na kontaktní e-mail svatava.polakova@ageris.cz


Vzhledem k rostoucímu zájmu o účast na setkání budou místa zajišťována účastníkům podle termínu přihlášení do naplnění kapacity. Po naplnění kapacity budou další zájemci e-mailem informování o uzavření seznamu účastníků. Nepřihlášeným nebude účast umožněna.