Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Organizační informace

Organizační informace

Místo konání

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Auditorium maximum, budova A, přízemí.

Účastnický poplatek

Poplatek pasivního účastníka je 890,- Kč, členové CZ-IALE mají snížený poplatek 500,- Kč.

Účastník, který má přihlášen příspěvek neplatí účastnický poplatek (aktivní účast 0,- Kč), pokud přihlásí poster, účastnický poplatek je 690,- Kč (tedy snížen o 200,- Kč). V případě pozdního přihlášení příspěvku (příspěvek bude prezentován ve sborníku pouze na přiloženém CD) platí účastník 445,- Kč

Exkurze (100,- Kč) je hrazena zvlášť, aby bylo možné zajistit odpovídající dopravu v závislosti na počtu zájemců (exkurze je součástí semináře, nelze se přihlásit pouze na exkurzi).

Tyto poplatky je třeba uhradit nejpozději do 15. 8. 2017 na č. účtu 201 097 021/0300, var. symbol 102 (Regionální organizace CZ–IALE). Při registraci bude všem účastníkům předán daňový doklad o zaplacení účastnického poplatku. Zájemci o vystavení zálohové faktury na platbu vložného kontaktujte prosím p. Svatavu Polákovou ( svatava.polakova@ageris.cz, telefon:736 607 857)

Závazné termíny

Zaslání závazné přihlášky do 15. 8. 2017

Zaslání příspěvku do 31. 7. 2017

Stravování

Pro zájemce je 7. 9. 2017 zajištěn oběd v menze v areálu Mendelovy univerzity v Brně v hodnotě cca 90,- Kč (platí se na místě při registraci 7. 9. 2017).

V době exkurze 8. 9. 2017 není občerstvení zajištěno.


UBYTOVÁNÍ

Pro zájemce je k dispozici ubytování na Kolejích J. A. Komenského, Kohoutova 3-11, Brno v hodnotě cca 350,- Kč za lůžko/noc (2lůžkové a 3lůžkové pokoje) (platí se na místě na recepci kolejí). Zajištění ubytování můžeme garantovat pouze pro přihlášené do termínu 15. 8. 2017

KONTAKT

Kontaktní informace (pro zaslání přihlášky, popř. pro sdělení dalších informací)

E-mail:             svatava.polakova@ageris.cz, uses@ageris.cz

Poštovní adresa: AGERIS s.r.o.

                         Svatava Poláková

Jeřábkova 5

602 00 BRNO

Telefon:             545 558 823


Fakturační adresa (pro účely platby)

Regionální organizace International Association of Landscape Ecology České Republiky
Benátská 2, 128 01 Praha 2
IČO: 69061751
Registrační číslo: VS/1-1/39442/99-R
Č. účtu: 201097021/0300, var. symbol 102