Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Zaslání příspěvku do 31. 7. 2018 (příspěvky došlé po tomto termínu nebudou zařazeny do sborníku).
 

Příspěvky do sborníku zasílejte prosím v digitální podobě. Text příspěvku by neměl být naformátován a obrázky je vhodné přiložit v samostatných souborech (v textu je nutné označit umístění obrázku). Součástí příspěvku je rovněž povinný abstrakt v rozsahu cca 10 řádků v české i anglické verzi.

Všechny příspěvky budou recenzovány.

Součástí sborníku je CD-ROM, na kterém budou příspěvky zveřejněny ve formátu PDF.

Sborník je součástí účastnického poplatku, obdrží jej každý účastník při registraci. V případě zájmu jej lze zakoupit v době konání semináře samostatně za cenu 200,- Kč.

Na přednesení příspěvku bude vymezeno cca 15 minut. Po skončení každého příspěvku bude následovat diskuse k přednášenému tématu. K dispozici je PC a dataprojektor.