Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Aktuality

Aktuality

30.10.2014
Zavery a pozadavky
[ vloženo ]:  30.10.2014     [ autor ]:  J. Glos
Závěry a požadavky -  seminář 2014
 

Závěry a požadavky vyplývající z letošního semináře jsou k dispozici:

 

Závěry vyplývající z příspěvků a diskuzí na pracovním setkání a semináři „ÚSES – zelená páteř krajiny“

Požadavky adresované ústředním orgánům státní správy