Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Kontakty

Kontakty

Předsednictvo spolku

 

 

 

předseda                  Ing. Darek Lacina

 

                                  darek.lacina@prokr.cz

 

 

místopředseda         RNDr. Josef Glos

 

                                   josef.glos@ageris.cz

 

 

hospodář                  Ing. Daniel Doubrava

 

                                  daniel.doubrava@agroprojektpso.cz 

 

 

člen předsednictva   Ing. Eliška Zimová

 

                                    zimova@lowaspol.cz