Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Úvod

Úvod

Portál ÚSES vznikl jako informační a komunikační báze pro všechny, kteří se s tímto jedinečným koncepčním nástrojem ochrany přírody a krajiny setkávají nejen pravidelně v rámci své profese (projektanti ÚSES, úředníci státní správy), ale i  pro  ty,  kteří potřebují o ÚSES vědět pouze to nezbytně nutné (samospráva, projektanti jiných profesí,  nevládní organizace, vlastníci pozemků apod.).

Důvodem vzniku portálu ÚSES byla potřeba sdílení informací, zajímavostí, nápadů, postřehů a nových trendů v oblasti ÚSES na jednom místě.  Doufáme, že portál  ÚSES nalezne své příznivce a bude tak důvod jej nadále rozvíjet .

V Brně dne 7. června 2010

Josef Glos, Andrea Petrová

 

 NOVINKY A AKTUALITY

23.09.2016 - Závěry 2016
  ...  více >

16.08.2016 - Program semináře 2016
Program semináře ÚSES 2016  ...  více >

21.06.2015 - ÚSES - zelená páteř krajiny - 2015
Zveme Vás na již 14. ročník semináře, který se bude konat ve dnech 2 - 4 září 2015 v prostorách ME...  více >


Diskuzní forum