Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Úvod

Úvod

Portál ÚSES vznikl jako informační a komunikační báze pro všechny, kteří se s tímto jedinečným koncepčním nástrojem ochrany přírody a krajiny setkávají nejen pravidelně v rámci své profese (projektanti ÚSES, úředníci státní správy), ale i  pro  ty,  kteří potřebují o ÚSES vědět pouze to nezbytně nutné (samospráva, projektanti jiných profesí,  nevládní organizace, vlastníci pozemků apod.).

Důvodem vzniku portálu ÚSES byla potřeba sdílení informací, zajímavostí, nápadů, postřehů a nových trendů v oblasti ÚSES na jednom místě.  Doufáme, že portál  ÚSES nalezne své příznivce a bude tak důvod jej nadále rozvíjet .

 

 NOVINKY A AKTUALITY

06.06.2019 - ÚSES - zelená páteř krajiny 2019
  ...  více >

18.08.2017 - Program semináře 2017
...  více >

04.08.2017 - Metodika vymezování ÚSES
Metodika vymezování územního sytému ekologické stability (2017)  ...  více >


Diskuzní forum